Läs bloggen på:
www.optionsbloggen.se

Om Optionsbloggen.se

Tanken med Optionsbloggen.se är att upplysa om aktiederivat och dess natur – med det enkla syftet att bidra med en del kunskap på vägen.

Författare på bloggen är i huvudsak Carl Björkegren som beskrivits som en av landets främsta experter inom handeln med aktiederivat, uppfattningen om risk och marknadspsykologi. Genom sina många utbildningar och inspirerande föreläsningar har han genom åren inspirerat tusentals marknadsaktörer till bättre och säkrare resultat på börsen. Den finansiella karriären började på Wall Street i New York 1994. Redan där skapades en nära kontakt med derivatmarknaden som sedan varit en röd tråd genom en rad anställningar, uppdrag och projekt. Bl.a. genom arbete som trader på en av världens största investmentbanker samt på svenska banker och fondkommissionärer vilket givit en gedigen kunskap och erfarenhet inom de finansiella marknaderna. Idag ligger emellertid full fokus på att hjälpa andra genom seminarier och utbildningar för att dela med sig av russinen ur kakan. Via Optionsbloggen.se samt Enspiris kurser sprids kunskaper som är viktiga för att lyckas som investerare.