Optionspodden går in på de många möjligheter som skapas med hjälp av optioner och terminer och går igenom hur derivatmarknaden fungerar. Vi diskuterar allt från hur kontrakten är uppbyggda till den dagsaktuella risken i marknaden och hur vi kan tolka, läsa av och använda oss av den.

Vi riktar diskussionerna mot kommande möjliga rörelser i marknaden i stort och analyserar den rådande risken i marknaden och hur den kan påverka oss, börsen och vår portfölj i närtid. Och förstås hur vi kan åtgärda detta för att optimera vår handel.

För dig som vill skapa bättre förutsättningar att lyckas med dina investeringar på börsen och få en fördel mot övriga marknaden är detta med andra ord podden för dig.